toezicht

de verschillende organisaties

Toezicht, deskundigheid en bescherming consument

Logo AFM

AFM | De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevordert eerlijke en transparante markten.  Zij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten voor sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert eerlijke en zorgvuldige financiële dienstverlening en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Dit met als doel om het vertrouwen van consumenten en ondernemingen in de financiële markten te versterken, ook internationaal.

naamloos

De Nederlandsche Bank | Puur Beleggen valt onder het prudentieel toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Het doorlopende toezicht van DNB is gericht op de bevordering van de degelijkheid van financiële instellingen. Puur Beleggen overlegt elk kwartaal financiële rapportages aan DNB.

.

.

kifid logo

 

 


KiFiD |
De Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) is een onafhankelijke klachteninstelling die bemiddelt in geschillen tussen consumenten en banken, verzekeraars, intermediairs en andere financiële dienstverleners. Indien u ooit een klacht heeft zal Puur Beleggen er alles aan doen om tot een oplossing te komen. Als dat onverhoopt niet lukt, kunt u zich wenden tot de KiFiD.

dsi

 

 

DSI | Het Dutch Securities Institute (DSI) is in 1999 als onafhankelijke stichting door de Amsterdamse beurs en financiële brancheorganisaties opgericht. Het doel van het DSI is het vertrouwen van de consument in de financiële markten te versterken. Dit doet het instituut door de verstrekking van een keurmerk aan deskundigen binnen de financiële dienstverlening. Puur Beleggen is aangesloten bij het DSI en ingeschreven in het DSI-register. Puur Beleggen en haar medewerkers conformeren zich hiermee aan de gedragscodes en reglementen van het DSI.

Vereniging van Vermogensbeheerders en Adviseurs (VV&A) | De VV&A is de Nederlandse branchevereniging die de gemeenschappelijke belangen behartigt van haar leden, te weten beleggingsondernemingen die geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten. De VV&A voert structureel overleg met het Ministerie van Financiën, AFM, DNB, DSI en KiFid alsmede met andere branche- en beroepsverenigingen in de effectenbranche.

‘It is optimism that is the enemy of the rational buyer’

-Warren Buffet-